Zwroty i reklamcje

  1. Zgodnie z ustawą z 30 maj 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

  2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nie używanego, nieuszkodzonego i zabezpieczonego jak w oryginalnym opakowaniu. Wskazane byłoby dostarczenie do sprzedawcy dowodu zakupu danego towaru (podesłanie faktury lub paragonu).

  3. Gwarantujemy zwrot wartości produktu.

  4. Wszystkie zwroty lub reklamacje należy wysyłać na adres: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 183 62-800 Kalisz.

  5. Zwroty lub reklamacje należy wysyłać listami poleconymi, kurierem bądź dostarczyć do siedziby firmy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela, nie dotyczy to wad ukrytych towaru.

  7. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie wymagane elementy. Sposób rozpatrzenia reklamacji, przesyłany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.


  8. Pieniądze należne za zwracany towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 10 dni roboczych.

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy

Koszt połączenia: opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy Netia S.A. lub zgodnie z opłatą przewidzianą przez operatora sieci komórkowej